login  join
       2009/09/25  
         name          우주속공간소녀
     homepage      http://choys94@hanmail.net
subject 언니 문득궁금해졌다는..!!
12월정도에 콘서트하실계획있으신지 궁금해요 언니!!
요번에 인생론콘서트를 가고싶엇지만 급한약속으로 못가는 바람에 너무너무 아쉬웠다는ㅠㅠ..
언니 단독콘서트 겨울쯤에 하실계획있는지 너무 궁금해요~
오지은 2009/09/27   

있어요!!

우리 2009/09/27   

올레!!!!!!!!!!!!

우주속공간소녀 2009/09/28   

우와 올레!!!!


list


1961  언니 차양   2009. 09. 21. 
1960  일상으로 돌아왔어요 1 지나   2009. 09. 21. 
1959  고마워요- 김수진   2009. 09. 21. 
1958  본킴씨 음악참여??? 1 공서나   2009. 09. 22. 
1957  급궁금!! 1 엘이   2009. 09. 22. 
1956  10월 7일 5 오승훈   2009. 09. 22. 
1955 비밀글입니다 와.........오지은씨는정말....... 박종하   2009. 09. 24. 
1954 비밀글입니다 ,아 코테츠   2009. 09. 25. 
 언니 문득궁금해졌다는..!! 3 우주속공간소녀   2009. 09. 25. 
1952  언니 차양   2009. 09. 27. 
list    
 prev [1].. 11 [12][13][14][15][16][17][18][19][20]..[207]  next 

Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by Neotune.net