login  join
       2009/08/27  
         name          김성진
subject 웨딩송도 정ㅋ벅ㅋ
오지은 - 웨딩송

           C            F     E
나는 말야, 철이 든 어른이라
      Am
달콤한 건 안 믿고
F                  Fm G
큰 기대는 접었고 운명같은 말 간지러워
          C            F     E        Am
그런 내가 너라는 사람을 만나 너무 놀랐어
F                    Fm  G                      
어떻게 내 빈 마음을 천사같이 채워주니

F# F                    G                     E                           Am
     너에게라면 고집스러운 나를 조금 양보해도 좋을지 몰라
F                   G                E                          Am      F     G
너에게라면 소심한 나도 조금 고집부려도 될지 몰라 우리라면

   C     F                           C     F
가끔은 머리를 쓰다듬어줘 그러면 난 나에 귀를 파줄께
G    F#  F                         G F# F
지루한 듯 똑같이, 매일 아침 해를 바라보면 좋지 않겠니

list


2061  24 기타코드.. 지구과학   2009. 08. 24. 
2060 비밀글입니다 토로 조장현   2009. 08. 24. 
2059  가사가 묘하게..-_- 김동진   2009. 08. 24. 
2058  24코드랑 잡글 1 546   2009. 08. 26. 
2057  며칠전부터 도전한 인생론 코드를 정ㅋ벅ㅋ 3 김성진   2009. 08. 26. 
 웨딩송도 정ㅋ벅ㅋ 김성진   2009. 08. 27. 
2055 비밀글입니다 오늘 공연 1 PLAY_   2009. 08. 30. 
2054 비밀글입니다  THEY !!!! 1    2009. 08. 30. 
2053  오지은 + 노리플라이 '뒤돌아 보다' 4 bluo   2009. 08. 30. 
2052 비밀글입니다 개강.. 1 강기정   2009. 08. 31. 
list    
   1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[207]  next 

Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by Neotune.net